Chok, traumer og ubehag sidder i kroppen

EMDR og psykoterapi på Mols

Jeg kan hjælpe dig med den følelsesmæssige bagage, der kan sætte sig fast i kroppen, når vi oplever chok, ubehag og voldsomme hændelser i livet.

Få hjælp til at opløse chok, traumer og fastlåste mønstre

Når jeg arbejder fastlåste reaktionsmønstre der er skabt ved ubehag, chok eller traumer, så bruger jeg EMDR-metoden.


Problemer med YouTube? Se videoen på: https://www.dailymotion.com/video/x6lamvq

EMDR-metoden anbefales af WHO

Verdens-sundhedsorganisationen WHO, som de fleste kender, anbefaler EMDR til behandling af traumer, herunder PTSD. EMDR er en forkortelse for Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR kan nu fås på Mols

Med EMDR gennemarbejder vi sammen oplevelser, for at desentivisere dig til oplevelsens indhold og omprogrammere dens betydning i dit liv.

Hvad betyder det?

Sagt på en anden måde, så hjælper jeg dig med at få følelsesmæssig og psykisk kontrol over situationer, som du har oplevet truende, ubehagelige eller farlige i fortiden.
emdt-terapi-molsjpg
Du får altså en opdateret forståelse af situationen, så du fremover kan håndtere oplevelsen, både psykisk, følelsesmæssigt og kropsligt.

Du - og din krop og hukommelse - erfarer, at du konkret har oplevet noget truende, chokerende eller ubehageligt - men at det er ovre nu. Og at roen kan sænke sig.

Det er fortid. Det truer ikke mere. Det er ovre.

Vi arbejder sammen med øje-bevægelser og hukommelse

Med den konkrete erfaring gennemarbejdet via hukommelse og terapeutisk brug af øje-bevægelser, får du en nutidig og afslappet kontakt til tidligere tiders chok og traumer.


Det frigiver en masse positiv energi, der har været kropsligt bundet i den negative oplevelse. At arbejde og opløse den binding og hjælpe med at frigøre den energi er for mig det allerbedste ved EMDR og mit arbejde som psykoterapeut.psykoterapi-chok-traumer-ubehag-ptsd-emdt-metodenjpg

Det er meget effektivt - og en konkret metode med rigtig gode resultater.

Hvilket er hovedgrunden til at WHO anbefaler metoden.

Du kan læse mere i EMDR-pressemeddelelsen eller uddraget nedenfor.

Uddrag fra EMDR-pressemeddelelsen

EMDR er en terapi, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden. Sagt med andre ord, EMDR hjælper dig til, at fortid forbliver fortid, og nutid bliver nutid.

Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser sig om traumer af forskellig slags f.eks. overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fandt sted for uger eller endda for mange år siden, kan du stadig være plaget af oplevelser i dagligdagen.

EMDR er også blevet anvendt til at hjælpe mennesker med at håndtere angst og panikfølelser, sorg, reaktioner på fysiske sygdomme,depressioner og rigtig mange andre tilstande, som kan være forbundet med stærke følelser. I EMDR terapi arbejder vi med tænkningen, at bag symptomer ligger oplevelser. Vi fokuserer derfor ikke på symptomet i sig selv, men hvad der har forårsaget symptomet og dette er med til at skabe varige ændringer og forandringer. Såvel i de invaliderende symptomer som ændret adfærd.

Erfaring med traumer og angst

Jeg har bred erfaring med at afhjælpe negative følelser, astma, allergi, eksamensangst, overgrebsoplevelser, traumer og negative livsmønstre.

Kom ud på Mols og kom videre.

EI Terapi
Gyden 7B
8420 Knebel
Tlf. 4252 1227

Essentiel psykoterapi og personlig udvikling